מרחב ערבה

מרחב ערבה

מנהל:

מס' הכוננים: 70


סניף אילת

מנהל: דוד וסקר
מס' הכוננים: 50

סניף נגב דרומי

מנהל: שרון גרינשטיין
מס' הכוננים: 25