מרחב איילון

מנהל: שמואל לויסון

סגן: רובי שם טוב

מס’ הכוננים: 180