מרחב גוש

מרחב גוש

מנהל: אלימלך קרגן

סגן: חגי ונגוש

מס' הכוננים: 100