מרחב ירושלים

מרחב ירושלים

מנהל: אבי קליין

סגן: אריה ניסילביץ

מס' הכוננים: 550


סניף ביתר

מנהל: יעקב דינין
מס' הכוננים: 230

סניף בית שמש

מנהל: מנשה פרלשטיין
סגן: חיים סגל
מס' הכוננים: 200

סניף מבשרת-הראל

מנהל: יוני בן דוד
סגן: מאור נחום
מס' הכוננים: 70

סניף מעלה אדומים

מנהל: דוד דלפן
מס' הכוננים: 40