מחוז מרכז

מרחב דן
מרחב שפלה
מרחב ירקון

מרחב השרון
מרחב אונו
מרחב שומרון