מרחב אשר

מנהל: מרדכי ממן

סגן: דניאל מלכה

מס’ הכוננים: 100