ידידים סניף חדרה

פגישה ייחודית נערכה בין מנהל סניף ידידים בעיר לבין מנהל תחנת הכיבוי המקומית שכללה הדרכה לפתיחת רכב נעול • “המלצתי להמתין למתנדבי ידידים בחילוצים שאינם מקרה וודאי של חשש חיי אדם בטווח זמן מיידי”