מחוז מרכז

סיכום שבועי שגרתי..

סיכום שבועי שגרתי..

במהלך השבוע החולף טופלו במסירות ומקצועיות רבה 457 אירועים במחוז מרכז!!! סיוע כבלים – 289 סיוע בהחלפת גלגל – 68