נעילה אוטומטית

ב”ב: ילד ננעל ברכב

ב”ב: ילד ננעל ברכב

דוברות ידידים מרכז: בשעה 09:28 התקבלה קריאה במוקד “ידידים” על ילד נעול ברכב ברח׳ יצחק שדה בבני ברק. יהודה רוזנפלד