שלמה מישראלוביץ

אלטרנטור בין צפת למירון

אלטרנטור בין צפת למירון

קריאה שהתקבלה ב-מוקד_ידידים מאזרח הזקוק לכבלים בכביש המוביל מצפת למירון. שלמה ישראלוביץ (שלום שלום) – מפקד יחידת הג׳יפים של מחוז מרכז