דוברות ידידים

אנשים טובים באמצע הדרך

אנשים טובים באמצע הדרך

“אנשים טובים באמצע הדרך” ארגון ידידים הגיע עד אלינו במהרה כשנזקקנו לעזרתו, תודה רבה לחברים שעושים עבודת קודש להמשך הכתבה