ישראל הוצלר

המירוץ למרתון…

המירוץ למרתון…

ישראל הוצלר לפני 16 שנה ביום שישי כ”ה באייר, בן דוד שלי סגן יאיר נבנצאל הי”ד נרצח בפיגוע ירי בדרך