לייזי שטרן

מזיכרון לעצמאות

מזיכרון לעצמאות

הזוג ישראל וציפי אלמסי, יחד עם הזוג לייזי ולאה שטרן – מוכנים לפתיחת טקס יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל